Integrations

Sửa lỗi WP Rocket

1. Tắt API wp rocket kiểm tra bản cập nhật wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/License/API/UserClient.php:60 Tìm đến get_raw_user_data() trả...

Loại bỏ phân trang trong rel=”canonical” Yoast Seo

Lưu ý: Các bạn có thể thêm các loại trang lưu trữ khác thay vì...

Loại bỏ tiêu đề bài viết trong Breadcrumb bởi Yoast SEO Plugin | class-wp-seo.php

WordPress SEO by Yoast chắc chắn là plugin seo mạnh mẽ cho các trang web...

Flatsome and Plugin Post Views Counter Integrations css

Add html in wp-content/plugins/post-views-counter/includes/functions.php:513 Scss...

pll_fs_base_is_term polylang support functions

EG: if (pll_fs_base_is_term(86)) get_template_part( 'template-parts/posts/archive', 'du-an' ); Eg: elseif (pll_fs_base_is_term_with_child(99)) get_template_part( 'template-parts/posts/archive', 'tuyen-dung' );...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.