Change

Button Style Bem cho Flatsome

Yêu cầu sử dụng 1 số font icon. Ở đây mình dùng font Awesome 5...

Sửa lỗi WP Rocket

1. Tắt API wp rocket kiểm tra bản cập nhật wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/License/API/UserClient.php:60 Tìm đến get_raw_user_data() trả...

Loại bỏ phân trang trong rel=”canonical” Yoast Seo

Lưu ý: Các bạn có thể thêm các loại trang lưu trữ khác thay vì...

Bài viết liên quan cho Flatsome bằng hook | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/init_remove_readd_shortcode.php wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/change_blog_posts.php wp-content/themes/flatsome-child/change/structure/structure-posts.php...

Hiển thị các thuộc tính bài viết, tác giả, ngày tháng, danh mục, bình luận | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-header.php wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-title.php wp-content/themes/flatsome-child/change/assets/css/items/_post-meta.scss...

Loại bỏ tiêu đề bài viết trong Breadcrumb bởi Yoast SEO Plugin | class-wp-seo.php

WordPress SEO by Yoast chắc chắn là plugin seo mạnh mẽ cho các trang web...

Thêm phần tử breadcrumb vào vùng ngay dưới menu bằng hook | structure-posts.php

Ở đây mình sẽ chỉ áp dụng cho layout của bài viết và danh mục...

Thay thế, chuyển đổi khi không đặt giá, giá 0đ thành liên hệ trong Flatsome, WooCommerce | structure-wc-global.php

Với những sản phẩm thường xuyên thay đổi giá hay chủ website không muốn đăng...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.