Flatsome Solution

Sửa lỗi Rank Math Polylang Remove category base WooCommerce 404

Truy cập : wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/woocommerce/class-permalink-watcher.php Thêm với ngôn ngữ tiếng anh. Làm tương tự với các...

Loại bỏ đường dẫn trống trên menu Flatsome

Đường dẫn: wp-content/themes/flatsome/inc/structure/structure-header.php  ...

Sửa lỗi tinyMCE Advanced trong Flatsome

Truy cập đường dẫn wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/templates/tinymce.php Loại bỏ 2 dòng này...

Sửa lỗi không thể chạy Yarn trong Windows Terminal – PowerShell

Nếu bạn gặp lỗi với chiếc máy hoàn toàn mới của mình khi cố gắng...

Hướng dẫn thay mũi tên Slider Flickity SVG Flatsome

Các bạn cần cài phần mềm adobe illustrator. Trên giao diện của phần mềm mình...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.