Hướng dẫn thay mũi tên Slider Flickity SVG Flatsome

16 Jun 2021
0 Comments

Các bạn cần cài phần mềm adobe illustrator.

Trên giao diện của phần mềm mình kéo file svg vào chỉnh sửa.
Nhấn CTRL+R để mở Rulers.

Giữ CTRL + click giữ chuột trái kéo để lấy vị trí của điểm trung tâm. ở đây mũi tên của mình đang ở quay sang bên phải, Flickity thì yêu cầu mũi tên sang trái.
Mình sẽ nhấn R để mở chế độ Rotate Tool.
Giữ ALT + Click chuột trái vào điểm trung tâm.
Màn hình sẽ ra điểm cửa sổ cho bạn nhập số. Mình sẽ nhập 180, mũi tên sẽ đổi chiều

Nhấn CTRL+N để tạo tài liệu mới. chọn kích thước 100x100px. Copy mũi tên từ bên tài liệu cũ sang. Giữ Shift co nhỏ hoặc phóng to cho vừa sát kích thước.

Sau đó chuột phải vùng mũi tên chọn Make compound path.

Rồi lưu File dưới dạng SVG. Vậy là đã thành công. Mở file SVG bằng trình duyệt. CTRL+U để copy path. Rồi sử dụng như hướng dẫn của Flickity

Video hướng dẫn

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.