Flatsome Child

Button Style Bem cho Flatsome

Yêu cầu sử dụng 1 số font icon. Ở đây mình dùng font Awesome 5...

Loại bỏ tiêu đề trong Breadcrumb bài viết Flatsome

Flatsome đã kế thừa plugin woocommerce và họ làm rất tốt khi đã loại bỏ...

Sửa lỗi WP Rocket

1. Tắt API wp rocket kiểm tra bản cập nhật wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/License/API/UserClient.php:60 Tìm đến get_raw_user_data() trả...

Loại bỏ phân trang trong rel=”canonical” Yoast Seo

Lưu ý: Các bạn có thể thêm các loại trang lưu trữ khác thay vì...

Bài viết liên quan cho Flatsome bằng hook | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/init_remove_readd_shortcode.php wp-content/themes/flatsome-child/change/shortcodes/change_blog_posts.php wp-content/themes/flatsome-child/change/structure/structure-posts.php...

Hiển thị các thuộc tính bài viết, tác giả, ngày tháng, danh mục, bình luận | structure-posts.php

wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-header.php wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/partials/entry-title.php wp-content/themes/flatsome-child/change/assets/css/items/_post-meta.scss...

Loại bỏ tiêu đề bài viết trong Breadcrumb bởi Yoast SEO Plugin | class-wp-seo.php

WordPress SEO by Yoast chắc chắn là plugin seo mạnh mẽ cho các trang web...

Thêm phần tử breadcrumb vào vùng ngay dưới menu bằng hook | structure-posts.php

Ở đây mình sẽ chỉ áp dụng cho layout của bài viết và danh mục...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.