VPS

Fix WSL 0x80070057 Windows Version 10.0.21364.1

Tạo file .wslconfig vào đường dẫn tài khoản windown của bạn C:\Users\<yourUserName>\.wslconfig Trong file ghi...

Error: EACCES: permission denied, access ‘/usr/local/lib/node_modules’

change your file permissions .. like this first check who owns the directory ls -la...

Cách tạo Let’s Encrypt SSL Apache Server trên Ubuntu 20.04

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL (Let’s Encrypt) trên Ubuntu...

2 Comments

Lựa chọn giữa nhiều phiên bản php khác nhau Directadmin

Việc phát hành DirectAdmin 1.56.0 cho phép sử dụng tối đa 4 phiên bản php...

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.