Fix WSL 0x80070057 Windows Version 10.0.21364.1

25 Jun 2021
0 Comments

Tạo file .wslconfig vào đường dẫn tài khoản windown của bạn C:\Users\<yourUserName>\.wslconfig

Trong file ghi nội dung

markup Donate
        
          
[wsl2]
guiapplications=false
        
      

Để khởi động 1 hệ điều hành Linux trên wsl các bạn chỉ cần gõ lên thanh địa chỉ của windows explorer.

\\wsl$

Click vào tên hệ điều hành thì sẽ lập tức khởi động nó.

Để kiểm tra các bạn mở window terminal thực hiện lệnh:

wsl -l -v

VD nếu thấy * CentOS8 Running 2 thì tức là CentOS đang hoạt động.

Nếu muốn tắt tất cả hệ điều hành. Sử dụng lệnh:

wsl --shutdown

Nguồn tham khảo:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config

https://github.com/microsoft/WSL/issues/6839

Các Lệnh thường dùng WSL

Một số trường hợp bị lỗi khi cài đặt wsl thì phải tải file ở đây:

Xóa Ubuntu khỏi wsl

wsl --unregister Ubuntu

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.