Thay thế, chuyển đổi khi không đặt giá, giá 0đ thành liên hệ trong Flatsome, WooCommerce | structure-wc-global.php

26 Jun 2020
0 Comments

Với những sản phẩm thường xuyên thay đổi giá hay chủ website không muốn đăng giá cả công khai, mà chỉ muốn để chữ “Liên hệ“, “Liên hệ mua hàng“…

Do đó, bạn muốn chuyển giá  đồng thành chữ “Liên hệ”, “Liên hệ mua hàng“, “Contact Us” hoặc bất kỳ chữ nào bạn mong muốn trong website bán hàng thiết kế bằng mã nguồn mở WordPress kết hợp với plugin WooCommerce.

Trong bài viết này, Toàn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên nhé.

Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được.

        
          
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'custom_for_price');

function custom_for_price() {
  return "<span class=\"woocommerce-Price-amount amount\">Liên hệ</span>";
}
        
      

Khi khách hàng click vào chữ “Liên hệ“, bạn muốn chuyển khách hàng sang trang Liên hệ thì bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng nhé.

        
          
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'custom_for_price');

function custom_for_price()
{
  return "<a href='link_trang_liên_hệ_vào_đây'>Liên hệ</a>";
}
        
      

Đối với website đa ngôn ngữ ( ví dụ như website vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh), bạn phải kiểm tra ngôn ngữ hiện tại của website trước khi chuyển sang chữ “Liên hệ” hoặc “Contact Us“.
Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng nhé.

        
          
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'custom_for_price');

function custom_for_price()
{
  if (get_locale() == 'en_US') {
    return "<a href='link_trang_liên_hệ_tiếng_Anh'>Contact Us</a>";
  } else {
    return "<a href='link_trang_liên_hệ_tiếng_Việt'>Liên hệ</a>";
  }
}
        
      

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.