Ẩn reCAPTCHA v3 bằng CSS

20 Jun 2020
0 Comments

Các bạn hãy xem cấu trúc child theme mình đã xây dựng tại đây nhé!
Các tập tin và đường dẫn:

flatsome-child\change\assets\css\integrations\_grecaptcha.scss

        
          
.grecaptcha-badge {
 visibility: hidden;
}
        
      

flatsome-child\change\assets\css\integrations\_integrations.scss

        
          
@import "grecaptcha";
        
      

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.