Code lấy tiêu đề cho trang bài viết wordpress

07 Jun 2021
0 Comments

WordPress cung cấp cho bạn lựa chọn một trang làm trang chính hiển thị tất cả những bài viết trên blog. Bạn chỉ cần vào Cài đặt > Đọc để có được màn hình thiết lập bên dưới.

Tuy nhiên trong quá trình code rất có thế bạn sẽ cố gắng để lôi tiêu đề đó ra để hiển thị trên trang. VD ở đây mình muốn lấy từ Tài liệu làm tiêu đề của trang bài viết.
Bạn sẽ bắt đầu đi thử:

 • the_title()
 • get_the_title()

Nhưng không! Tất cả sẽ không hoạt động như bạn mong muốn. Một tiêu đề của bài viết bất kỳ trong vòng lặp sẽ hiển thị mà không phải từ Tài liệu.

Mình sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để lấy ra tiêu đề này.

Cách 1:

        
          
single_post_title();
        
      

Cách 2:

        
          
get_the_title( get_option('page_for_posts', true) );
        
      

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.